Onormala Banförhållanden (OBH) och Flyttbara Störningar (FS) är situationer på golfbanan som kan påverka spelets genomförande. OBH inkluderar tillfälliga ansamlingar av vatten, grusvägar, skadade områden och andra onaturliga förhållanden som inte är en del av spelets utmaning. FS är lösa naturföremål som löv, stenar och grenar samt artificiella objekt som tees, flaskor och skräp. Det är viktigt att golfspelare förstår hur dessa störningar ska hanteras för att följa golfens regler och bibehålla spelets integritet.

Identifiering av Onormala Banförhållanden


Onormala Banförhållanden definieras som något som är onaturligt på golfbanan och som negativt påverkar spel eller spelarens stance. Exempel på OBH inkluderar:

– Ansamlingar av vatten
– Grusvägar och andra artificiella vägar
– Hål eller spår gjorda av banpersonal eller skadegörande djur
– Upprivna områden på grund av reparationer

Hantering av Onormala Banförhållanden


När en boll hamnar på ett område som klassificeras som OBH, har spelaren rätt att utan plikt ta lättnad enligt Regel 16.1. Det innebär att spelaren får flytta bollen till den närmaste punkten utan onormalt banförhållande som inte är närmare hålet. Spelaren får sedan droppa bollen inom en klubbhuvudslängds avstånd från denna punkt.

Identifiering av Flyttbara Störningar


Flyttbara Störningar är lösa naturföremål eller artificiella objekt som kan flyttas utan orimlig ansträngning, utan att försämra banans skick och utan att använda mer än normal handkraft. Exempel på FS inkluderar:

– Lösa stenar, löv och grenar
– Golfutrustning
– Avfall och skräp
– Tees, bollar och scorekort

Hantering av Flyttbara Störningar


Om en boll eller spelarens stance påverkas av en FS, tillåter Regel 15.1 spelaren att flytta störningen. Detta får göras utan plikt och bollen får inte rengöras om den endast plockas upp för att flytta störningen. Om bollen rör sig när störningen avlägsnas, måste bollen återplaceras utan plikt.

Specialfall: Inbyggda Störningar


Det finns situationer där en störning inte kan flyttas eftersom den är inbyggd eller fast. I dessa fall får spelaren inte flytta störningen och måste spela bollen som den ligger eller, om reglerna tillåter, ta lättnad med plikt.

Sammanfattning av Regler för Lättnad


– OBH: Lättnad utan plikt genom att hitta den närmaste punkten utan OBH.
– FS: Får flyttas utan plikt; om bollen rör sig, återplaceras den.
– Inbyggda störningar: Ingen lättnad utan plikt; spelaren kan behöva ta pliktig lättnad.

Att förstå och korrekt tillämpa reglerna för Onormala Banförhållanden och Flyttbara Störningar är avgörande för en rättvis och konsekvent golfrunda. Regelboken från R&A och USGA ger en detaljerad beskrivning av dessa situationer och bör konsulteras vid tveksamheter under spelets gång.