Beskrivning

Callaway APEX UT 24 är ett utilityjärn som är utformat för att ge golfare ett kraftfullt och förlåtande alternativ för långa slag. Den har en smidd Forged 455-träffyta som ger exceptionell bollhastighet…: