Beskrivning

Cobra Darkspeed X FW är en fairwaywood som både är förlåtande och ger högbollhastighet. Den är perfekt för dig som vill ha en trygg klubba både från tee ochfairway som du vet också kommer att…: