Beskrivning

Den här drivern är designad för att underlätta för barn mellan 8-10 år (1,25-1,40 m långa) att lära sig spela golf.