Beskrivning

Drivern 100 är framtagen för nybörjare med handicap över 30.