Beskrivning

Juniorset fö:r de yngre golfarna. Rekommenderad fö:r å:ldrarna 11-14 å:r eller 142-160 cm. Setet innehå:ller Driver med headcover, hybrid #4, jä:rn 7:a, jä:rn 9:a, SW, putter…: