Beskrivning

Halvsetet 100 är framtaget för nybörjare med handicap över 30.