Beskrivning

Vi har formgett den här puttern med två tydliga, parallella siktlinjer som gör det lättare att sikta mot hålet och slå rakt.