Beskrivning

Den här face balanced malletputtern rekommenderas för spelare med rakt puttstroke, som står med ögonen ovanför (utanför) bollen vid puttningen.