Beskrivning

Framtagen för spel i kallt väder (mellan 0-10 °C).