Beskrivning

Clevelands wedgar RTX 4 är framtagna för vana golfare som spelar regelbundet.