Beskrivning

Vårt hängivna golfteam har tagit fram de här wedgarna för spelare med handicap mellan 15-30. De kompletterar järnsetet 500.