Beskrivning

Wedgarna 100 är framtagna för nybörjare med handicap över 30.