Discovery +

Sverige är ett land där golfen är väldigt stor. Enligt färska siffror hos Svenskgolf.se så spelades 6 961 180 rundor på våra svenska banor under förra året. Detta gör att de svenska golfarna hunnit med i snitt 14 rundor vardera under säsongen.

Siffrorna visar även vart i landet som majoriteten utav rundorna spelades. Skåne var området där man hann med flest rundor under året. Hela 1,2 miljoner golfrundor spelades på banorna i distriktet, där Landskrona GK är en utav de mest besöka banorna. Dock var det inte en bana i denna del utav landet som blev den mest besökta, utan denna ligger i Södermanland.

På Eskilstuna GK bokades det nämligen in hela 32 000 rundor under förra året. Banan drar stor nytta utav sitt centrala läge och det faktum att deras medlemmar även får tillgång till såväl andra träningsformer som yoga och gym-anläggning.