I golf är det avgörande att förstå när och hur en boll anses vara i spel, samt att känna till reglerna för provisoriska bollar och hanteringen av förlorade eller utslagna bollar. Dessa regler är centrala för att kunna spela enligt rättvisa och standardiserade förhållanden och för att undvika onödiga straffslag.

När Ansätter en Boll i Spel?


En boll anses vara i spel så snart spelaren har utfört ett slag på startplatsen (teeing area) vid det aktuella hålet. Detta gäller tills bollen är hålad, vilket innebär att den ligger stilla i koppen och hela bollen är under hålkantens nivå. Om en spelares slag inte når fram till fairway eller green, är det viktigt att förstå alternativen för att fortsätta spelet utan onödiga straff.

Provisoriska Bollar


Om det finns en risk att bollen är förlorad utanför ett pliktområde eller är utslagen, får spelaren slå en provisorisk boll. Detta ska göras innan spelaren går fram för att söka efter den ursprungliga bollen. Spelaren måste klart deklarera att det är en provisorisk boll som spelas. Om den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller är utslagen, blir den provisoriska bollen bollen i spel.

Hantering av Förlorad Boll


En boll anses förlorad om den inte hittas inom tre minuter efter att spelaren eller caddien börjar söka efter den. Om en boll är förlorad, måste spelaren spela en boll så nära som möjligt från den plats där den föregående slaget spelades, vilket innebär att återvända till tee om det var det första slaget. Detta medför ett straff på ett slag.

Hantering av Utslagen Boll


En boll är utslagen om den ligger utanför banans gränser, vilket vanligtvis är markerat med vita pinnar eller linjer. I detta fall måste spelaren också ta ett straffslag och spela en ny boll från den plats där det föregående slaget spelades.

Specialregler och Lokala Regler


Det finns specialregler, såsom den nya regeln som tillåter spelare att droppa en boll i närheten av där bollen anses vara förlorad eller utslagen med två straffslag. Det är viktigt att spelare är medvetna om och följer eventuella lokala regler som kan gälla på den specifika golfbanan.

Att förstå dessa regler om bollen i spel, provisoriska bollar och förfarandet vid förlorade eller utslagna bollar är avgörande för att hålla spelet rättvist och flytande. Regelkunskap bidrar till en mer njutbar upplevelse på golfbanan och hjälper spelare att undvika onödiga straffslag.